Eksmisje komornicze

Niektórzy nie są w stanie płacić rachunków ze względu na to, że w ich życiu wystąpiły poważne komplikacje. Zdarzają się również osoby, które przez wiele lat nadużywają swoich praw lokatorskich. Wykorzystują właścicieli mieszkań, często jednocześnie w różnych miastach. Posiadacze nieruchomości na wynajem powinni być wyczuleni na tego typu najemców i skrupulatnie weryfikować wszystkich zainteresowanych zamieszkaniem w lokalu. Unikanie eksmisji komorniczych jest zjawiskiem, które staje się niestety coraz bardziej pospolite, ale można mu przeciwdziałać, mając na uwadze obowiązujące procedury.

Jeszcze nie tak dawno, bo w trudnych czasach pandemii możliwość eksmisji została prawnie zablokowana poprzez wprowadzenie stosownych regulacji, co mogło wzbudzić zaniepokojenie u wielu właścicieli nieruchomości. Przepisy uległy jednak zmianie i dziś każda osoba udostępniająca mieszkanie na wynajem może spowodować, że niechciany najemca za pewien czas będzie musiał opuścić zajmowany lokal, na co pozwalają eksmisje komornicze. Jak przebiega ta procedura?

Eksmisje komornicze: Przyczyny, procedura i prawa najemcy

W przypadku zaistnienia opisanej powyżej sytuacji podstawą powinno być zawsze uzyskanie tzw. tytułu wykonawczego. Jest to prawomocny wyrok sądu, nakazujący wydanie mieszkania oraz wszystkich znajdujących się w nim przedmiotów należących do właściciela. Wyrok musi być dodatkowo objęty specjalną klauzulą upoważniającą do tego, aby w trakcie procedury eksmisji komorniczej wobec najemców decydujących się na unikanie płacenia czynszu można było użyć wszelkich możliwych środków, na które zezwala polskie prawo. Kiedy mieszkanie zostanie zajęte przez komornika, informacja o tym fakcie jest wprowadzana do księgi wieczystej.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego jest jedynym legalnym rozwiązaniem w wypadku takiego zdarzenia. W świetle przepisów działanie tego typu określane jest jako roszczenie windykacyjne. W kodeksie cywilnym ta forma prawna opisana została jako oczekiwanie wydania rzeczy właścicielowi przez osobę nieposiadającą praw do konkretnego lokalu.

Kiedy dojdzie już do rozpoczęcia biegu procedury eksmisji komorniczej, wyznaczeni przez sąd pracownicy przeprowadzą wywiad mający na celu sprawdzenie, czy zeznania właściciela są zgodne z prawdą. Właściwe działania windykacyjne mogą zostać podjęte dopiero wtedy, gdy sąd ustali, że wszystkie informacje przekazane przez zainteresowanego są zgodne z rzeczywistością, a prawa najemcy są przestrzegane. Eksmisja komornicza może dojść wówczas do skutku.

Jak uniknąć eksmisji komorniczej: Porady i rozwiązania

W przypadku każdej tego typu sprawy sąd musi otrzymać dane wszystkich zaangażowanych w nią osób. Lokator nielegalnie zajmujący mieszkanie bądź inną nieruchomość, wobec której toczy się postępowanie sądowe za unikanie płacenia czynszu, jest zobowiązany do opuszczenia lokalu, zabrania z niego wszystkich swoich przedmiotów oraz zwrócenia tych należących do właściciela.

W przypadku procedur sądowych dotyczących eksmisji komorniczej wobec najemców łamiących prawo wymaga się, aby na sali rozpraw stawiły się wszystkie osoby, które na co dzień zamieszkują dany lokal. Każda z nich musi zostać pozwana przez właściciela nieruchomości oraz wezwana do udziału w sprawie przez właściwy sąd.

Procedura eksmisji komorniczej: Co powinieneś wiedzieć?

Formalności mogą potrwać o wiele dłużej, jeśli w toku postępowania okaże się, że najemca bądź rodzina oskarżona o zajmowanie lokalu mieszkaniowego ma prawo do otrzymania mieszkania socjalnego. W razie wystąpienia takiej okoliczności niezbędne będzie czekanie aż do momentu, w którym takowa nieruchomość będzie już dostępna. Nie da się ukryć, że jest to spora uciążliwość dla właścicieli nieruchomości chcących przeprowadzić procedurę, bo czas oczekiwania może wynosić nawet kilka lat. Dalsze unikanie płacenia czynszu nic tu nie zmienia.

Właściciel może domagać się od nielegalnych lokatorów późniejszego wypłacenia ewentualnych odszkodowań. Jednak w większości przypadków mija się to z celem, ponieważ takie osoby z reguły nie mają odpowiednich środków finansowych, a niekiedy także zwodzą i oszukują. W niektórych sytuacjach skuteczne z punktu widzenia właściciela może okazać się podpisanie umowy najmu okazjonalnego. W przypadku takiej formy dokumentu najemcy nie przysługuje prawo do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, a procedury utrudniają unikanie eksmisji komorniczej.

Eksmisje komornicze a prawa najemcy: Co warto wiedzieć?

Działania komornika mogą w konsekwencji prowadzić do wystawienia mieszkania na publiczną licytację. Kiedy postępowanie egzekucyjne zostanie już wszczęte, musi minąć sporo czasu, aby osoba oskarżona poniosła jakiekolwiek odczuwalne konsekwencje. Eksmisja komornicza wobec najemców, którzy zdecydowali się na unikanie płacenia czynszu, zgodnie z prawem i procedurami może się odbyć dopiero w momencie, w którym zawiodą wszelkie inne formy egzekucji zobowiązania finansowego.

Należy mieć na uwadze prawa najemcy przy eksmisji komorniczej i pamiętać, że komornik może zlicytować mieszkanie, którego zadłużenie wynosi co najmniej równowartość 5% aktualnej rynkowej ceny nieruchomości. Problem dotyczy więc jedynie osób mających dość duże długi.

Osoby nielegalnie zajmujące lokale podejmują rozmaite działania, żeby na jak najdłuższy czas przywłaszczyć sobie nieruchomość. Często zdarza się, że składają bezpodstawne skargi na czynności komornika oraz późniejsze zażalenia na kolejne postanowienia sądu. Wszystko to prowadzi do wydłużenia procedur.